Obuka po programu (Konceptu) - Ishrana iz prirode "SREMUŠ"

"SREMUŠ" - obuka na terenu, kroz:

  • Predavanja - teoretska priprema za obuku na terenu;
  • Akcije tipa jednodnevnih i vikend izleta;
  • Višednevne boravke - ("KOP - 777", Eko kamp "Čukarak, "Život s Prirodom"...;
  • Školovanje - osnovno školovanje (kroz redovne aktivnosti) i "SREMUŠ" kadrovi;
  • Ostalo - prezentacije, učešće na manifestacijama ...

NAPOMENA: svaka navedena opcija obuke ima (u nastavku) svoju stranicu - pogledaj detalje.

Ostale stranice, po navedenim tačkama - postupno (sajt u izradi)