ŠKOLOVANJE: Osnovno ''SREMUŠ'' obrazovanje

Izvod iz nastavnog plana i programa - samo najvažnije

Potrebno za zvanje
Način sticanja
Preth. zvanje
Primedba

Za ''SREMUŠ-3''

- Prijava za školovanje

- Odslušana predavanja

- Škola po ovom planu

- Preporuka instruktora

Ocena praćenjem i pismena preporuka instruktora
Nepotrebno (početak obuke)

- Kroz predavanja - teoretska osnova

- Kroz obuku na terenu - znanja na licu mesta (sa terena)

Za ''SREMUŠ-2''

- Prethodno zvanje

- Škola po ovom planu

- Preporuka instruktora

Ocena praćenjem i pismena preporuka instruktora

''SREMUŠ-3''

(Nastavak obuke)

Kroz vikende kandidati stiču znanja na terenu i načine upotrebe artikala SJP

Za ''SREMUŠ-1''

- Prethodno zvanje

- Osn. planinarska škola

- Škola po ovom planu

- Preporuka instruktora

Ocena praćenjem i pismena preporuka instruktora

''SREMUŠ-2''

(Nastavak obuke)

* Osn. planin. škola - daje svojstvo planinara

* Kroz boravak ''777'' - kandidat naučeno zaokružuje u celinu.

 

NEKE NAPOMENE:

  • Škola se sprovodi kao posebna grupa kroz aktivnosti iz redovnog NPP-a (Nastavnog Plana i Programa) - odabrane (izdvojene) za njih.
  • Za ova zvanja ne polaže se ispit pred komisijom - Instruktor praćenjem ocenjuje uspeh svakog pojedinca i daje pismenu preporuku za zvanje.