Akcija: Zasavica (Vizitorski centar) - 19. maj 12. g.

 

 

PROGRAM AKCIJE:

 

 • Srpski muzej hleba - uz muzej hleba u Ulme-u jedinstven u svetu, kako po tematici, tako i po muzejskoj postavi. Upoznavanje uz osveženje, javni čas.
 • "Sirmijum" - jedna od 4 prestonice drevne rimske imperije (procvat u III i IV veku), carska palata, hramovi, terme, gradski bedem... Pravoslavna crkva "Sv. Stefan" (zadužbina Stefana Lazarevića - poč. IV veka), riznica crkvene umetnosti.
 • Šumareva ćuprija (Vizitorski centar) - specijalni rezervat Prirode zaštićen Ramaraskom konvencijom, močvarno stanište i mrestilište, močvarna vodena flora i fauna, stepski pašnjaci, grede, depresije i šume uz Zasavicu...
 • Pešačka tura - (7 km), prema programu "SREMUŠ".
 • Brodić "Umbra" - vožnja i boravak u Vizitorskom centru, sa službenim vodičem.

USLOVI AKCIJE:

 

 • POLAZAK: U 07,00 (Plava lokomotiva).
 • PREVOZ: Poseban autobus.
 • POVRATAK: Do 21,00 - mesto polaska.
 • ISHRANA: Iz ranca - moguć dogovor na zahtev grupe.
 • CENA: 1.450,00 din. (prevoz, obuka, "Sirmijum", Vizit. centar, vožnja brodom - bez muzeja).

 

 

PRIJAVE I INFORMACIJE:

 • Kod vođe aktivnosti: R. Lazić - 064/346-4455

NAPOMENE:

 • Akciju i obuku vodi instruktor ishrane iz Prirode ''''SREMUŠ'''' - R. Lazić
 • PREDMET OBUKE: samonikli jestivi darovi iz Prirode (SJP), orijentacija ...
 • OPREMA: planinarska i ekološka - prema programu ishrane iz Prirode.