Štampa

 

Akcija: Bogovađa - 20. jun 09. g.

 

PROGRAM AKCIJE:

 

 

USLOVI AKCIJE:

 

PRIJAVE I INFORMACIJE:

  • Na sastancima PSD ''''Kopaonik'''' - četvrtkom u 19,00
  • Kod vođe aktivnosti: Z. Jakovljević - 011/2469-568 i 063/1469-568

 

NAPOMENE: