Štampa

 

 

Akcija: Carska bara - 10.  jun ''18. g.

 

 

Po ravnici, do staništa

PROGRAM AKCIJE:

 

 

Kanalom Starog Begeja

 

 

USLOVI AKCIJE:

 

 

 

 

 

 

 

Idemo na osmatračnicu

PRIJAVE I INFORMACIJE:

 

  • Kod vođe aktivnosti: R. Lazić (064/346-4455)

 

NAPOMENE: