Štampa

 

Akcija:  Bukulja (Risovača) - 20. maj''18. g.

VANREDNO: po dogovoru!

 

FOTO ALBUM sa akcija na Bukulju, vidi  --- O V D E!

Uspon prema vrhu

PROGRAM AKCIJE:

 

Javni čas

 

 

USLOVI AKCIJE:

 

 

 

 

 

 

Marićevića jaruga

PRIJAVE I INFORMACIJE:

 

  • Kod vođe aktivnosti: R. Lazić - 064/346-4455

 

NAPOMENE: