Štampa

 

Akcija: AvalaU planu za 11. g. nije predviđeno.

NAPOMENA: po zahtevu zainteresovanih biće izvedeno!

 

PROGRAM AKCIJE: škola ishrane iz PrirodePredavanje pred akciju

 

 

Javni čas na terenu

 

USLOVI AKCIJE:

 

 

PRIJAVE I INFORMACIJE:

  • Na sastancima PSD ''''Kopaonik'''' - četvrtkom u 19,00
  • Kod vođe aktivnosti: R. Lazić (064/346-4455)

 

NAPOMENE: