Štampa

R_Gora1006_012

Radenko Lazić - osnivač i autor koncepta "Ishrana iz Prirode - SREMUŠ"

R_Gora1006_028

 

Neke reference:

 

 

 

Rgora_apr06_ 017

U "SREMUŠ"-U:

- Prepešačio: ....................... oko 12.000 km;

- visina (uspon) ................... oko 120 km;

- silazak .............................. oko 115 km;

- ''SREMUŠ'' prezentacije .... preko 100 (sa više desetina hiljada učesnika);

- 6 nastupa na ''Sajmu hrane'' i 5 na sajmu ''Darovi Prirode'' (u Beogradu);

- organizovao i (sa saradnicima) izveo preko 350 akcija, preko 80 vikenda, 22 višednevna.

boravka ''KOP-777'', 6 boravaka ''Život s Prirodom'' (preživljavanje), šest

''SREMUŠ'' pohoda Beograd - Kopaonik ("Stazom šumskog boema);

 

kop04_gr012

- na aktivnostima učestvovalo preko 32.000 pristalica ''SREMUŠ''-a (sve više učenika - preko 20.000)...

- kreirao NPP (Nastavni Plan i Program) školovanja "SREMUŠ" kadrova;

- osposobio 17 "SREMUŠ" vodiča i 17 "SREMUŠ" asistenata nulte generacije;

- Po NPP-u osposobljeno 188 (Asistenti) prof. beogradskih srednjih i osmog. škola;

- u "SREMUŠ"-u ima zvanja: "Instruktor ishrane iz Prirode - SREMUŠ i "Šumski boem".

- inicirao i sa saradnicima uveo u praksu novu sportsko - takmičarsku disciplinu pod nazivom "SREMUŠ BIO SKAUTING".