Moja rodna kuća

 

EKO KAMP "ČUKARAK"  -  šta je to, zašto, kako...

Rođen sam u kući prikazanoj na slici desno (s. Bozoljin, MZ Đerekari, istočne padine Kopanika - izvorno ime za Vaš Kopaonik). Tu sam rastao i maštao o tamo nekom dalekom i nepoznatom svetu, u koji sam kasnije i otišao. Nije trebalo dugo vremena da počnem sa maštanjem o povratku nazad. Životne okolnosti mi nisu dozvolile da to odmah i ostvarim, ali ćutke i strpljivo  montirao sam i gradim situaciju da se to i dogodi. Povratak ne bi imao puni smisao, ako bi se sve svelo samo na moja lična ispunjenja. Zato je smišljan i osmišljen EKO KAMP "ČUKARAK", koji je direktna posledica mog autorskog ponosa - koncept pod nazivom: "Ishrana iz Prirode - SREMUŠ", koga sam inicirao, stvarao (sa saradnicima) i razvijao u planinarstvu (PSD"Kopaonik").  Prethodno sam "zanat" ispekao kroz vojnički program preživljavanja u Prirodi. Za one koji žele više informacija o meni, moja kratka biografija se nalazi na stranici ove prezentacije: "Ko smo mi".

Evo kako ja vidim Eko kamp "Čukarak"!

Čukarak kao inspiracija

Srednji breg, na slici levo, zove se Čukarak, na visini od 1350 m. Tu je bila koliba moje porodice. Tu sam proživeo detinjstvo i dobar deo mladosti. Odatle sam, za stokom, svakodnevno izlazio skoro do Pančićevog vrha. Odatle sam gledao kako sunce izlazi nekako ispod mene, odozdo. Odatle sam istočnu i južnu Srbiju posmatrao kao na dlanu. Ljudi moji, pola Balkana na dlanu, a ja odatle sanjam kako da odem odatle. E pa, što je dosta, dosta je. Idem nazad na Čukarak - trajno. Mislim da sam, kroz koncept "SREMUŠ", obavio temeljne pripreme za ono što sledi.

Dakle, Čukarak je uplovio u ime: "Nacionalni ekološki kamp za ishranu iz Prirode - Čukarak" ili kraće "EKO kamp - Čukarak". U sebi će imati dve celine i to:

  • kamp u širem smislu - "Čukarak" kao način života (življenja) svih na prostoru kampa i
  • kamp u užem smislu - "Čukarak" kao mesto za obuku po konceptu "SREMUŠ".

 

Pogled ka Lukovskoj banji

''ČUKARAK'' – kao način života

Podrazumeva atare 17 sela u dve mesne zajednice - Đerekari i Blaževo. Prostor je reljefno zaokružen okolnim planinskim vencima i kao takav predstavlja reljefnu celinu. Geografska visina kreće se od oko 800 do 1400 m n/v, po procenama stručnjaka idealno za življenje. Prostor je veoma bogat vegetacijom i planinskim vodotokovima - izvorište reke Toplice. Zemljište nije zagađeno savremenim pospešivačima, jer je radno sposobno stanovništvo migracijama raseljeno. Retki, koji i dalje žive ovde, biće jezgro i osnova razvoja kampa i mamac za povratak raseljenih na svoju dedovinu. Ako je svetski trend povratak vrednostima Prirode (Priroda uvek velikim slovom, bez obzira na gramatiku), onda šta mi tu ima da mudrujemo. "Natrag" u Prirodu i to je to! U prostoru kampa već živi dosta kosmopolitskih samoniklih jestivih biljnih vrsta (SJB), a ima i dosta vrsta čije je stanište alpski ambijent (visina). Sve one imaju bogom i Prirodom dodeljena svojstva, a čovek je, pre svega, biljojed. Opstaju baš zato što su sačuvale prirodna svojstva, što im omogućava da imaju tretman najzdravije moguće hrane. U kampu "Čukarak" će dobiti svoje njive, uz zabranu upotrebe savremenih hemijskih i drugih pospešivača, a pokazale su da se odlično snalaze bez njih. Koncept "SREMUŠ" ima kao glavni zadatak obuku (na licu mesta - staništu) u prepoznavanju, pravilnom sakupljanju i upotrebi samoniklih jestivih darova Prirode. Žitelji kampa treba baš to da proizvode na svojim imanjima, koja su inače staništa divljih jestivih vrsta. Najkraće, toje suština kampa kao načina života, a tu su i druge stare sorte žitarica, voća, stoke... Na taj način stiču se uslovi za veoma aktivan boravak, nalik na seoski turizam, ali i drugačiji, jer će biti obezbeđena maksimalna izvornost svega što čini sadržaje kampa.

U toku je razrada pravila za TIMES SHERING učešće u kampu "Čukarak". O tome uskoro i ovde!

Na osnovu svega, kao rezime navedenog, može se reći da će u kampu:

  • Organizacija proizvodnje i života biti isključivo na ekološkim principima - bez upotrebe ''hemije''!
  • Moći da se aktivno boravi pojedinačno/porodično!
  • U poslovima učestvovati i zainteresovani iz grupe!
  • Se za vrednost radova umanjivati cena boravka!
  • Biti organizovano snabdevanje proizvodima iz kampa!

NAPOMENA: za grupe na obuci po "SREMUŠ" Konceptu rezervisan je kamp u užem smislu (detaljnije u nastavku).