Moja rodna kuća

 

EKO KAMP "ČUKARAK"  -  šta je to, zašto, kako...

Rođen sam u kući prikazanoj na slici desno (s. Bozoljin, MZ Đerekari, istočne padine Kopanika - izvorno ime za Vaš Kopaonik). Tu sam rastao i maštao o tamo nekom dalekom i nepoznatom svetu, u koji sam kasnije i otišao. Nije trebalo dugo vremena da počnem sa maštanjem o povratku nazad. Životne okolnosti mi nisu dozvolile da to odmah i ostvarim, ali ćutke i strpljivo  montirao sam i gradim situaciju da se to i dogodi. Povratak ne bi imao puni smisao, ako bi se sve svelo samo na moja lična ispunjenja. Zato je smišljan i osmišljen EKO KAMP "ČUKARAK", koji je direktna posledica mog autorskog ponosa - koncept pod nazivom: "Ishrana iz Prirode - SREMUŠ", koga sam inicirao, stvarao (sa saradnicima) i razvijao u planinarstvu (PSD"Kopaonik").  Prethodno sam "zanat" ispekao kroz vojnički program preživljavanja u Prirodi. Za one koji žele više informacija o meni, moja kratka biografija se nalazi na stranici ove prezentacije: "Ko smo mi".

Evo kako ja vidim Eko kamp "Čukarak"!

Čukarak kao inspiracija

Srednji breg, na slici levo, zove se Čukarak, na visini od 1350 m. Tu je bila koliba moje porodice. Tu sam proživeo detinjstvo i dobar deo mladosti. Odatle sam, za stokom, svakodnevno izlazio skoro do Pančićevog vrha. Odatle sam gledao kako sunce izlazi nekako ispod mene, odozdo. Odatle sam istočnu i južnu Srbiju posmatrao kao na dlanu. Ljudi moji, pola Balkana na dlanu, a ja odatle sanjam kako da odem odatle. E pa, što je dosta, dosta je. Idem nazad na Čukarak - trajno. Mislim da sam, kroz koncept "SREMUŠ", obavio temeljne pripreme za ono što sledi.

Dakle, Čukarak je uplovio u ime: "Nacionalni ekološki kamp za ishranu iz Prirode - Čukarak" ili kraće "EKO kamp - Čukarak". U sebi će imati dve celine i to:

 • kamp u širem smislu - "Čukarak" kao način života (življenja) svih na prostoru kampa i
 • kamp u užem smislu - "Čukarak" kao mesto za obuku po konceptu "SREMUŠ".

 

Pogled ka Lukovskoj banji

''ČUKARAK'' – kao način života

Podrazumeva atare 17 sela u dve mesne zajednice - Đerekari i Blaževo. Prostor je reljefno zaokružen okolnim planinskim vencima i kao takav predstavlja reljefnu celinu. Geografska visina kreće se od oko 800 do 1400 m n/v, po procenama stručnjaka idealno za življenje. Prostor je veoma bogat vegetacijom i planinskim vodotokovima - izvorište reke Toplice. Zemljište nije zagađeno savremenim pospešivačima, jer je radno sposobno stanovništvo migracijama raseljeno. Retki, koji i dalje žive ovde, biće jezgro i osnova razvoja kampa i mamac za povratak raseljenih na svoju dedovinu. Ako je svetski trend povratak vrednostima Prirode (Priroda uvek velikim slovom, bez obzira na gramatiku), onda šta mi tu ima da mudrujemo. "Natrag" u Prirodu i to je to! U prostoru kampa već živi dosta kosmopolitskih samoniklih jestivih biljnih vrsta (SJB), a ima i dosta vrsta čije je stanište alpski ambijent (visina). Sve one imaju bogom i Prirodom dodeljena svojstva, a čovek je, pre svega, biljojed. Opstaju baš zato što su sačuvale prirodna svojstva, što im omogućava da imaju tretman najzdravije moguće hrane. U kampu "Čukarak" će dobiti svoje njive, uz zabranu upotrebe savremenih hemijskih i drugih pospešivača, a pokazale su da se odlično snalaze bez njih. Koncept "SREMUŠ" ima kao glavni zadatak obuku (na licu mesta - staništu) u prepoznavanju, pravilnom sakupljanju i upotrebi samoniklih jestivih darova Prirode. Žitelji kampa treba baš to da proizvode na svojim imanjima, koja su inače staništa divljih jestivih vrsta. Najkraće, toje suština kampa kao načina života, a tu su i druge stare sorte žitarica, voća, stoke... Na taj način stiču se uslovi za veoma aktivan boravak, nalik na seoski turizam, ali i drugačiji, jer će biti obezbeđena maksimalna izvornost svega što čini sadržaje kampa.

U toku je razrada pravila za TIMES SHERING učešće u kampu "Čukarak". O tome uskoro i ovde!

Na osnovu svega, kao rezime navedenog, može se reći da će u kampu:

 • Organizacija proizvodnje i života biti isključivo na ekološkim principima - bez upotrebe ''hemije''!
 • Moći da se aktivno boravi pojedinačno/porodično!
 • U poslovima učestvovati i zainteresovani iz grupe!
 • Se za vrednost radova umanjivati cena boravka!
 • Biti organizovano snabdevanje proizvodima iz kampa!

NAPOMENA: za grupe na obuci po "SREMUŠ" Konceptu rezervisan je kamp u užem smislu (detaljnije u nastavku).

EKO KAMP ''ČUKARAK'' - obuka (uži aspekt)

Mislim da su se stekli uslovi za organizovani višednevni boravak negde za grupu od 40 - 50 lica (po našim iskustvima optimalna grupa za realizaciju sadržaja obuke). Izbor mesta nije usputno pitanje, jer grupa treba da, kroz fizičku aktivnost (peške), dođe do staništa samoniklih jestivih darova Prirode (SJP) i na licu mesta dobije potrebna znanja. Prepešačio sam dobar deo Srbije i video da nema puno prostora koji nisu makar malo ekološki oskrnavljeni. Zato se i rodila ideja da se takav prostor planski upodobi, kao mesto u kome će grupe na obuci moći da vide i dožive izvornu Prirodu. Atari svih 17 sela su mesta u kojima će grupe na obuci moći da konzumiraju Prirodu i njene vrednosti.

Organizovana grupa čiji je cilj obuka po sadržajima ishrane iz Prirode "SREMUŠ", treba da bude na jednom mestu i pod stalnom kontrolom i vođenjem od strane instruktora (2009. godine teče obuka treće generacije "SREMUŠ" kadrova - polaznici su prof. beogradskih srednjih i osmogodišnjih škola, a program je odobren od strane ZUOV-a (Zavod za Usavršavanje Obrazovanja i Vaspitanja)). Ciljna grupa su učenici tih škola, koji su, kao urbana deca "zaboravili" šta je to Priroda. Izveo sam u Prirodu (kroz aktivnosti "SREMUŠ"-a) preko 25.000 lica i, verujte mi, znam šta pričam. Opšti trend povratka vrednostima Prirode treba iskoristiti i na organizovan i planski način vratiti urbanim (pre svega mladim) ljudima neophodna znanja o tome. Ponuda Prirode je veoma raskošna, ali ne i neuništiva. Ukupan prostor kampa veoma je bogat jestivom florom i gljivama!

Zato Eko kamp "Čukarak" u užem smislu - kao centralno mesto za "SREMUŠ" obuku.

U kampu "Čukarak" možete učestvovati i kao TIMES SHERING igrač - program u izradi.

U ovom (užem) delu kampa predviđeni su sledeći objekti:

 • objekat za zajedničke potrebe - ishrana, zajedničke aktivnosti i sl. (do 100 mesta);
 • objekti za smeštaj - poluukopani i objekti na zemlji (po 4 lica u stambenoj jedinici);
 • improvizovani objekti za pripremu hrane u poljskim uslovima - za potrebe obuke;
 • Ostali - prateći objekti neophodni za funkcionisanje kampa i obuke ...

NAPOMENA: svi objekti biće građeni isključivo od prirodnih materijala (kamen, drvo, zemlja i sl.), u stilu stare (etno) gradnje.

U toku boravka grupe u kampu ''ČUKARAK'', definisani su:

 • Aktivnosti grupe - po programu ''SREMUŠ''!
 • Ishrana - po jelovniku ''SREMUŠ''!
 • Fizička aktivnost - kroz pešačke ture i rad!
 • Svakodnevno instruktorsko vodjenje grupe!

Pešačke ture - kroz obuku na licu mesta, su:

 • prvi dan boravka: Guvno - Božići - Jasen - Trline - Čukarak;
 • drugi dan obuke: Guvno - Đerekare - Gradac - Mutara - Trnjine - Čuka;
 • treći dan obuke: Guvno - Selište - Vusanak - Turski potok - Reka - Krstovići;
 • četvrti dan obuke: Guvno - Ravnište - donja Zaplanina - vodopad - rudnik "Zaplanina" - Jasen - Čukarak - Šuplja kruška;
 • peti dan obuke: Šljere - Preslo - Čokotar - Belo polje - Blaževo - Ornica - Reka;
 • šesti dan obuke: priprema hrane od prikupljenih artikala SJP i završno druženje uz "SREMUŠ" specijalitete;
 • sedmi dan: pripreme za povratak i povratak grupe.