Sremus.org

 • Povećaj veličinu teksta
 • Podrazumevana veličina teksta
 • Smanji veličinu teksta
Početna "SREMUŠ" - obuka
Sremuš obuka


"SREMUŠ" obuka - uopšte

El. pošta Štampa PDF

Obuka po programu (Konceptu) - Ishrana iz prirode "SREMUŠ"

"SREMUŠ" - obuka na terenu, kroz:

 • Predavanja - teoretska priprema za obuku na terenu;
 • Akcije tipa jednodnevnih i vikend izleta;
 • Višednevne boravke - ("KOP - 777", Eko kamp "Čukarak, "Život s Prirodom"...;
 • Školovanje - osnovno školovanje (kroz redovne aktivnosti) i "SREMUŠ" kadrovi;
 • Ostalo - prezentacije, učešće na manifestacijama ...

NAPOMENA: svaka navedena opcija obuke ima (u nastavku) svoju stranicu - pogledaj detalje.

Ostale stranice, po navedenim tačkama - postupno (sajt u izradi)

Poslednje ažurirano sreda, 21 oktobar 2009 10:42
 

"SREMUŠ" obuka - predavanja

El. pošta Štampa PDF

NAPOMENE:

 1. Niže navedene teme realizuju se kao standardna predavanja, uglavnom u zimskom periodu.
 2. U periodu vegetacije ovakav oblik predavanja realizuje se samo po pozivu zainteresovanih.
 3. Obuka (predavanja) na terenu realizuje se kroz JAVNI ČAS na licu mesta, na svakoj akciji - boravku.

Prezentacije:

 

TEME koje učestvuju u organizovanim (zimskim) predavanjima:

Uvodno predavanje

 

 

TEMA: ISHRANA IZ PRIRODE - UOPŠTE I KAO POKRET
MOTO: ''Hrana i lek su svuda oko Vas'', a ''Zdravlje na usta ulazi''
PREDAVAč: Radenko Lazić, osnivač i autor koncepta "SREMUŠ"

TEMA: MAJČINO MLEKO - SVETINjA, IDEALAN PRIRODNI SKLAD
MOTO: ''Majčino mleko je hrana, ljubav i sigurnost''
PREDAVAČ: Dr.sci.med, Ljiljana Savić-Abramović

 


Prof. T. Stojanović

TEMA: MOLEKULARNE OSNOVE ISHRANE - ZAŠTO SE HRANIMO
MOTO: ''Narod koji živi da jede, upropastiće se, a narod koji jede da živi, biće osnivač novog životnog stila''
PREDAVAČ: Prof.dr. Tomislav Stojanović

TEMA: BIOLOŠKA DEGENERACIJA KAO POSLEDICA SAVREMENE ISHRANE
MOTO: ''Ma ko da je otac bolesti, majka joj je nepravilna ishrana''
PREDAVAČ: Dr.sci.med. Ljubica Raković - Savčić


Dr.sci. Lj. Raković-Savčić

TEMA: UTICAJ SASTOJAKA ISHRANE NA ORGANIZAM
MOTO: ''I bolest i zdravlje počinju na nivou ćelije''
PREDAVAČ: Dr.sci.med. Ljubica Raković - Savčić

TEMA: BILjNI NUTRITIVNI I NENUTRITIVNI SASTOJCI I NJIHOV UTICAJ NA ORGANIZAM
MOTO: ''Snaga tvog tela leži u sokovima bilja''
PREDAVAÈ: Prof.dr. Slađana Šobajić

TEMA: SAMONIKLO JESTIVO I DRUGO BILjE
MOTO: ''Samo u biljnom carstvu biće navijena pera koja teraju sat života''
PREDAVAČ: R. Lazić i odabrani član "SREMUŠ"-a


Dr. S. Novaković

 

TEMA: VODA, ELIKSIR ZDRAVLjA I ŽIVOTA
MOTO: ''Čovek popije 90% svojih bolesti''
PREDAVAČ: Puk.dr. Srđan Novaković

TEMA: ISHRANA IZ PRIRODE - AKTIVAN ODNOS PREMA ZDRAVLjU
MOTO: ''Neka hrana tvoja bude lek tvoj, a lek tvoj neka bude hrana tvoja''
PREDAVAČ: Prof.dr. Branka Šikić

TEMA: SVET SAMONIKLIH GLjIVA (PEČURKI)
MOTO: ''Upoznao sam mnogo hrabrih gljivara, upoznao sam mnogo starih gljivara, još nisam upoznao hrabrog i starog gljivara''
PREDAVAÈ: Dr. Aleksandar Krapež

Dr. A. Krapež

TEMA: SERIJA PREDAVANjA O POJEDINIM VRSTAMA BILjAKA I PEČURKI (GLjIVA)
MOTO: ''Lekar leči Priroda izleči''
PREDAVAČ: R. Lazić i odabrani član "SREMUŠ"-a

TEMA: RIBA - KAO HRANA I LEK
MOTO: ''Riba u ishrani, bistriji um''
PREDAVAČ: Obrad PejićZ. Jakovljević

TEMA: OPREMA I KRETANjE U PRIRODI
MOTO: ''Priroda neće slediti čoveka, ljudi moraju slediti zakone Prirode''
PREDAVAČ: R. Lazić i odabrani član "SREMUŠ"-a

TEMA: OSTALA TEMATIKA - naknadno uvrštena
MOTO: ''Hrana i lek su svuda oko Vas'', a ''Zdravlje na usta ulazi''
PREDAVAČ: R. Lazić i odabrani član "SREMUŠ"-a

NAPOMENA: Teme su koncipirane kao teoretska priprema za obuku na terenu - školovanje kadrova iz oblasti ishrane iz Prirode.

Poslednje ažurirano nedelja, 24 jun 2012 09:24
 

"SREMUŠ" obuka - akcije

El. pošta Štampa PDF

"SREMUŠ" AKCIJE SU:

JEDNODNEVNA "SREMUŠ" AKCIJA  (IZLET) - PODRAZUMEVA: 

- Izlazak u bližu okolinu mesta življenja (do 100 km)
- Obuku (na licu mesta) u prepoznavanju, pravilnom sakupljanju i upotrebi artikala DFF
- Obuku u orijentaciji na nepoznatom prostoru
- Posete znamenitim mestima - na pravcu kretanja
- Ishranu - ako se organizuje, u čijoj recepturi učestvuju artikli samonikle jestive Prirode (kao osnov ili dodatak)
- Stručno vodjenje do, od i na mestu aktivnosti

PREVOZ: Sa ili bez organizovanog prevoza
SMEŠTAJ: Ne organizuje se (jedan dan)
ISHRANA: bez ili po jelovniku ''SREMUŠ''

VIKEND "SREMUŠ" AKCIJA (IZLET) - PODRAZUMEVA: 

- Izlazak od 150 i više km od mesta življenja!
- Obuku (na licu mesta) u prrepoznavanju, pravilnom sakupljanju i upotrebi artikala DFF!
- Obuku u orjentaciji na nepoznatom prostoru!
- Posete znamenitim mestima - na pravcu kretanja!
- Ishranu u čijoj recepturi učestvuju artikli samonikle jestive Prirode (kao osnov ili dodatak)!
- Stručno vodjenje do, od i na mestu boravka!

PREVOZ: Najčešće angažovani autobus!
SMEŠTAJ: Objekat - mesto boravka ili šator!
ISHRANA: Po jelovniku "SREMUŠ"!

Poslednje ažurirano četvrtak, 26 mart 2009 10:48
 

"SREMUŠ" - višednevni boravci

El. pošta Štampa PDF

Pod boravcima, u konceptu "SREMUŠ", podrazumevamo izlazak i boravak u Prirodi u trajanju od 7 i više dana, po sledećim osnovama:

 1. Boravak (uz obuku) u Eko kampu "Čukarak" (kamp u osnivanju) - vidi: "Eko kamp "Čukarak""
 2. Boravak (uz obuku) na Kopaoniku, po programu "KOP - 777" - vidi: "KOP - 777"
 3. Boravak u divljini, po programu "Život s Prirodom" (ranije preživljavanje) - vidi: (za koji dan)
 4. Pohod Beograd - Kopaonik, "Stazom šumskog boema" (do KOP-a za 11 dana) - vidi: pohod

Malo bliže o napred navedenim tačkama:

 1. Boravak (uz obuku) u Eko kampu "Čukarak" (kamp u osnivanju) - vidi: "Eko kamp "Čukarak""
 • Sve o Eko kampu "Čukarak" vidi na prvoj stranici u delu "GLAVNI MENI", pa "Eko kamp "ČUKARAK"".

 

2. Boravak (uz obuku) na Kopaoniku, po programu "KOP - 777" - vidi: "KOP - 777"

Sa Nebeske stolice

OBUKA NA BORAVKU: KOP-''777'' - primer obuke iz orijentacije

 • Nalazimo se na Nebeskoj stolici, na 1913 m visine. Ovo nije Kopaonik, već Kopanik - tako ga ovde meštani zovu još od pamtiveka.
 • Ona planina tamo je Radan. Malo levo je pravac istoka. Ostalo odredite sami.
 • Pri dobroj vidljivosti odavde se vide: Rila u Bugarskoj, Prokletije, Korab, Durmitor, Rtanj, Šara, Komovi, Jahorina ... - Balkan i Srbija na dlanu!
 • U dolini desno ispod nas je reka Ibar.
 • Pravo ispred nas krivuda reka Toplica.
 • Iznad nas je Pančićev vrh - Suvo rudište.
 • Neposredno ispod nas je arheološko nalazište - zove se Crkvina. Svetovno mesto iznad 1800 m. Malo niže vidite vrtačice. To su udubljenja iz vremena kad su ovde Rimljani kopali rudu - zato se i zove Kopanik, a ne Kopaonik.
 • Vi sedite na endemskoj vrsti čuvarkuće. Jestiva je, lekovita i zakonom potpuno zaštićena, jer raste samo ovde i nigde više na celoj planeti - ne dirajte je.
 • Odavde do Suvog rudišta idemo preko Nazarevače. Kretanje zamnom u potpunoj tišini, strogo u koloni, gazite mojim stopama - dok ne kažem drugačije. Tu su naši ''prijatelji'' posejali kasetne bombe. Možda je još neka tu?
 • Ako nema pitanja, idemo polako, strogo kako smo dogovorili - zamnom!

 

3. Boravak u divljini, po programu "Život s Prirodom" (ranije preživljavanje) - vidi: (za koji dan)

ORGANIZACIJA ŽIVOTA NA AKCIJI ''Život s' Prirodom'' (preživljavanje)

 • SMEŠTAJ: u improvizovanim objektima (od priručnog materijala) ili šatorima - zavisno od uslova na terenu.
 • ISHRANA: sakupljenim artiklima iz samonikle jestive Prirode - kao osnov ishrane, dok uobičajeni - standardni artikli postaju samo dopuna.
 • MESTO: bilo gde, izvan naselja, u blizini dobrog izvora.
 • OBAVEZE: svi sve rade u logoru i na terenu - po rasporedu rada.
 • NA TERENU: samostalne manje grupe - poslate na razne strane.
 • UOPŠTE: učesnici treba da su zdravi, osposobljeni za samostalni boravak u Prirodi - a ova aktivnost je samo: organizovani boravak osposobljenih pojedinaca.
 • ŽIVOT S' PRIRODOM - preživljavanje: predstavlja završni nivo obuke (školovanja) po programu ishrane iz Prirode ''SREMUŠ'', posle čega se postaje stručni kadar ove delatnosti.

 

 

4. Pohod Beograd - Kopaonik, "Stazom šumskog boema" (do KOP-a za 11 dana) - vidi: pohod

POHOD: Beograd - Kopaonik "stazom šumskog boema" - Za 11 dana peške do KOP-a.

mapa srbija putokaz beograd kopaonik staza boem

U TOKU POHODA (iz sadržaja programa):

 • U svakom mestu obezbeđeno spavanje.
 • U svakom mestu moguća večera.
 • Od mesta do mesta obezbeđen prevoz stvari.
 • Ostalo po dogovoru sa aktivistima svakog mesta.

JOŠ PO NEŠTO O POHODU – propr. sadržaji:

 • Pionirski proboj kičmene staze niz Srbiju!
 • Staza uglavnom nije obeležena - izazov za pustolove!
 • Umesto vrhova - osvajamo svest ljudi u gradovima (program ''SREMUŠ'')!
 • Probna akcija Trstenik - Kopaonik veoma uspela i preporučuje nas!
 • Do ove godine realizovani probni pohodi Beograd (Ripanj) - Kopaonik!
 • Ove godine i kasnije - predviđeno sadržajno obogaćivanje pohoda!

NA PRAVCU KRETANJA:

 • Druženje sa ljudima - meštanima!
 • Posete znamenitim mestima!
 • Na KOP-u završno veče sa svim učesnicima!
 • Na KOP-u obilazak budućeg kampa ''Čukarak''!
 • Medijsko praćenje aktivnosti!

 •  

  Poslednje ažurirano petak, 30 oktobar 2009 16:18
   

  "SREMUŠ" - osnovno obrazovanje

  El. pošta Štampa PDF

  ŠKOLOVANJE: Osnovno ''SREMUŠ'' obrazovanje

  Izvod iz nastavnog plana i programa - samo najvažnije

  Potrebno za zvanje
  Način sticanja
  Preth. zvanje
  Primedba

  Za ''SREMUŠ-3''

  - Prijava za školovanje

  - Odslušana predavanja

  - Škola po ovom planu

  - Preporuka instruktora

  Ocena praćenjem i pismena preporuka instruktora
  Nepotrebno (početak obuke)

  - Kroz predavanja - teoretska osnova

  - Kroz obuku na terenu - znanja na licu mesta (sa terena)

  Za ''SREMUŠ-2''

  - Prethodno zvanje

  - Škola po ovom planu

  - Preporuka instruktora

  Ocena praćenjem i pismena preporuka instruktora

  ''SREMUŠ-3''

  (Nastavak obuke)

  Kroz vikende kandidati stiču znanja na terenu i načine upotrebe artikala SJP

  Za ''SREMUŠ-1''

  - Prethodno zvanje

  - Osn. planinarska škola

  - Škola po ovom planu

  - Preporuka instruktora

  Ocena praćenjem i pismena preporuka instruktora

  ''SREMUŠ-2''

  (Nastavak obuke)

  * Osn. planin. škola - daje svojstvo planinara

  * Kroz boravak ''777'' - kandidat naučeno zaokružuje u celinu.

   

  NEKE NAPOMENE:

  • Škola se sprovodi kao posebna grupa kroz aktivnosti iz redovnog NPP-a (Nastavnog Plana i Programa) - odabrane (izdvojene) za njih.
  • Za ova zvanja ne polaže se ispit pred komisijom - Instruktor praćenjem ocenjuje uspeh svakog pojedinca i daje pismenu preporuku za zvanje.
  Poslednje ažurirano četvrtak, 08 decembar 2011 08:53
   


  Sremuš FORUM

  Prilikom kreiranja novog naloga sa našeg sajta se šalje poruka na vašu e-mail adresu za potvrdu. Proverite da li je stigla poruka i u spam direktorijum.

  Imamo 26 gostiju na mreži

  GTranslate

  English French German Italian Portuguese Russian Spanish

  Akcije koje slede:

  Važnije aktivnosti:

  Učlanjenje u "SREMUŠ"

  Sve o članstvu

   
  "SRBIOS" sport

  Novo - atraktivno!

   
  Kuća Lazovića

  Selo Skakavci

   

  Foto: Lična karta

  • SREMUŠ
  • SREMUŠ
  • SREMUŠ
  • SREMUŠ
  • SREMUŠ
  • SREMUŠ
  • SREMUŠ
  • SREMUŠ
  • SREMUŠ
  • SREMUŠ
  • SREMUŠ
  • SREMUŠ
  • SREMUŠ
  • SREMUŠ