Sremus.org

 • Povećaj veličinu teksta
 • Podrazumevana veličina teksta
 • Smanji veličinu teksta

Aktivnost Ishrane iz Prirode

El. pošta Štampa PDF

Priprema za izlet - akcija na terenu

 

 • obuću i odeću pogodnu za kretanje po terenima i za prilagođavanje klimatskim uslovima; vodu i hranu;
 • zaštitne rukavice za ubiranje plodova prirode;
 • odgovarajuću ambalažu za ubrane plodove prirode;
 • oštar nož i/ili odgovarajuće makaze;
 • lična dokumenta, uključujući overenu zdravstvenu legitimaciju i
 • knjižicu Planinarskog saveza.

  Od polaska na akciju do povratka, učesnici su obavezni da se ponašaju u skladu sa Pravilima ponašanja planinara, da slede uputstva vođstva akcije, a posebno uputstva instruktora u postupku ubiranja samoniklih jestivih darova prirode.

  Poželjno je da učesnici u akcijama i ostali aktivisti na svrsishodan način koriste instruktažna predavanja na akcijama i druge vidove edukativnih aktivnosti koje se organizuju na nivou IP ili planinarskih društava i saveza, kao i korišćenjem pogodne literature, obogaćuju svoje znanje iz oblasti flore i faune i tako smanjuju svoju zavisnost od instruktora, a njima ostavljaju prostor za angažovanje na edukaciji novopridošlih i manje edukovanih aktivista.

  Ishrana iz prirode je u svojoj osnovi ekološki pokret, pa shodno tome sva pravila i postupci u odnosu prema Prirodi moraju biti prožeti idejom zaštite Prirode - obezbediti joj sopstveni proces regeneracije.

  Pripadnici ove delatnosti moraju poštovati sva zakonska ograničenja , opredeljenja Svetskog pokreta za očuvanje i unapređivanje životne sredine i pravila za ishranu iz prirode kako slede:
 1. Ubiranje i korišćenje plodova Prirode, bez obzira da li se radi o samoniklom bilju, gljivama ili divljim životinjama, skopčano je sa puno opasnosti od grešaka sa teškim posledicama, a najbolja zaštita je visok nivo znanja, discipline, poštovanje pravila ponašanja u prirodi, pridržavanje uputstava instruktora i stalno dopunjavanje sopstvenog znanja.
 2. Zlatno pravilo pri ubiranju plodova Prirode glasi: ''svaki plod Prirode smatrajte nepogodnim za ljudsku ishranu, ako nemate druga saznanja''.
 3. Ubiranje plodova Prirode ima smisla vršiti samo na ekološki očuvanim lokalitetima.
 4. Ubiranje plodova Prirode dozvoljeno je samo na način koji ne ugrožava prirodnu ravnotežu između pojedinih biljnih i životinjskih vrsta, niti ugrožava reprodiktivnost njihovih prirodnih staništa.
 5. Ubiranje plodova Prirode vršiti proredom, bez obzira na bogatstvo staništa.
 6. Ubrati samo onu količinu plodova Prirode za koju ste sigurni da ćete je utrošiti. Bacanje plodova Prirode ubranih u nekontrolisanim količinama kosi se sa moralnim normama Pokreta za ishranu iz Prirode.
 7. Ne uništavati niti oštećivati ni jedan plod Prirode nepogodan za ljudsku ishranu (otrovne i škodljive biljke, pečurke i životinje), jer u prirodnom lancu svaki od tih plodova Prirode ima svoju korisnu funkciju.
 8. Ubiranje samoniklog bilja vršiti oštrim nožem ili drugom pogodnom alatkom, jer se tako biljka najmanje oštećuje. Nije dozvoljeno kidanje ili odlamanje stabljike i čupanje, sem ako se radi o ubiranju podzemnih delova biljki.
 9. Ubiranje plodova Prirode vršiti uz upotrebu zaštitnih rukavica, radi izbegavanja ozleda i ujeda insekata i gmizavaca.

 

Organizovanom aktivnošću delatnosti ishrane iz Prirode "SREMUŠ" smatra se realizacija planske ili vanredne aktivnosti koju organizovano izvode ovlašćeni pripadnici delatnosti. Učešće pojedinaca, na bilo kojoj aktivnosti, van organizovanog učešća, ne smatra se organizovanom aktivnošću Odbora za ishranu iz Prirode.

Vođa akcije i instruktor kojima je poverena organizacija i izvođenje konkretne akcije predstavljaju tim odgovoran za organizovanje i izvođenje akcije.

Svaki UČESNIK U AKCIJI je obavezan da se adekvatno pripremi za predviđenu akciju, što podrazumeva:
Poslednje ažurirano ponedeljak, 26 septembar 2011 14:36  

Sremuš FORUM

Prilikom kreiranja novog naloga sa našeg sajta se šalje poruka na vašu e-mail adresu za potvrdu. Proverite da li je stigla poruka i u spam direktorijum.

Imamo 20 gostiju na mreži

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Akcije koje slede:

Važnije aktivnosti:

Učlanjenje u "SREMUŠ"

Sve o članstvu

 
"SRBIOS" sport

Novo - atraktivno!

 
Kuća Lazovića

Selo Skakavci

 

Foto: Lična karta

 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ