Sremus.org

 • Povećaj veličinu teksta
 • Podrazumevana veličina teksta
 • Smanji veličinu teksta
Početna "SREMUŠ" - ko smo mi
Ko smo mi
Ko smo mi...

Uvod u celu priču

El. pošta Štampa PDF

Slatka glavobolja

NEKOLIKO UVODNIH NAPOMENA!

Radio sam u vojsci, pored ostalog i na programu preživljavanja u Prirodi. Zanat sam ispekao kod tada najvećeg majstora tog posla na ovim prostorima - Renčelj Stanislava. Nisam bio jedini đak, a i danas u ovoj priči učestvuju neki od njih, posebno brig.gen. dr. Srđan Novaković, bez koga bi sve bilo mnogo siromašnije.

Dr. Srki - stručno

Dakle, zovemo se "Ishrana iz Prirode - SREMUŠ" (reč Priroda uvek i uvek velikim slovom, tu ne važi gramatika!), a nastali smo (na moju inicijativu i predlog) u PSD (Planinarsko - Smučarsko Društvo) "Kopaonik", Beograd, u jesen 1995. godine, kao Sekcija za ishranu iz Prirode.

Dragana_kuma_004-1

Vremenom, sadržaji su obogaćivani i dograđivani, a mi postadosmo jedna od 4 delatnosti u PSD "Kopaonik", sa stalnom tendencijom daljeg rasta. Rekoše da Koncept treba malo preimenovati i zatražiše od mene predlog za ime koje će ostati za stalno, ali da u njemu ima sve što zahtevaju savremeni marketinški principi. Predložio sam 5 imena (prefiksa pored reči Ishrana iz Prirode) i Dragana Vasiljević (Ekološka redakcija RTS) izabra reč "SREMUŠ" i tako postade KUMA "SREMUŠ"-a.

Danas funkcionišemo kao Ishrana iz Prirode "SREMUŠ", pre svega u PSD "Kopaonik", ali i planinarstvu uopšte, jer imamo Komisiju za ishranu iz Prirode u PSS (Planinarski Savez Srbije). Sa ponosom ističem da već četiri godine uzastopno dobijamo odobrenje od ZUOV-a (Zavod za usavršavanje obrazovanja i vaspitanja) za školovanje zaposlenih u obrazovanju po ovom Konceptu, što za posledicu ima formiranje Ogranaka u školama i sve veći priliv učeničke populacije (samo u Beogradu, za sada, preko 60 srednjih i osmogodišnjih škola).

Zbog svega toga, nema nam druge, već: IDEMO DALJE! pod sloganom: "Naučite šta je Priroda iznedrila za Vas", pravcem: "NATRAG" u Prirodu.

ŠTA JE SREMUŠ I "SREMUŠ"?Sremuš u korpici

SREMUŠ (Allium ursinum):

je samonikla jestiva (i veoma lekovita) biljka (SJB), proglašena i za biljku Evrope, a kažu i da spada u 4 planetarne biljke. Nama je njegovo narodno ime poslužilo za ime koncepta ishrane iz Prirode "SREMUŠ" (više o sremušu na stranici "Sremuš kao biljka").

Šta je tu lepše

"SREMUŠ"

je autorski koncept za ishranu iz Prirode nastao krajem 1995. god., razvijan u PSD "Kopaonik" iz Beograda, kao ravnopravna delatnost u društvu, a polako osvaja planinarstvo Srbije i školsku populaciju (više o "SREMUŠ"-u na stranici "SREMUŠ" kao Koncept). U međuvremenu, do 1012. god., na "SREMUŠ" akcije izašlo je oko 33.000 učesnika, od čega preko 20.000 učenika, a delatnost je postala nosilac okupljanja članstva - posebno mladih. Uspeli smo da, u jednom danu, na akciji okupimo 552 učesnika (502 učenika). Saradnja sa školama iz Beograda u stalnom je porastu! 

 

Poslednje ažurirano nedelja, 15 april 2012 13:40
 

''SREMUŠ'' kao koncept

El. pošta Štampa PDF

SREMUS

ŠTA ČINI SUŠTINU KONCEPTA "SREMUŠ"?

Koncept ishrane iz Prirode "SREMUŠ" je, pre svega, obuka u prepoznavanju, pravilnom sakupljanju i upotrebi samoniklih jestivih darova iz Prirode i orijentacija na nepoznatom prostoru.

MOTO Koncepta je: ''Naučite šta je Priroda iznedrila za Vas''.

Sadržaji obuke po Konceptu su:

 • Naučite da prepoznate, pravilno uberete i upotrebite SJB (samoniklo jestivo (i lekovito) bilje).
 • Upoznajte raskoš carstva SJG (samonikle jestive (i druge) gljive).
 • ''Ujedite zmiju'', a probajte i druge pripadnike jestive DF (divlje faune).
 • Naučite kako izgubljen u divljini da pobedi strah i snađe se - orijentacija

Sve ovo na licu mesta - gde se Priroda događa, uz obuku i adekvatnu fizičku aktivnost,

kroz:

 • Predavanja - teoretska priprema za obuku na licu mesta (uglavnom zimi)
 • Jednodnevne akcije - do 150 km daljine od mesta življenja
 • Vikend akcije - sa obaveznim bar jednim prenoćištem i "SREMUŠ" ishranom
 • Višednevne boravke - smeštaj, ishrana i obuka po ovom konceptu
 • "Život s Prirodom" (ranije "preživljavanje" - sva pitanja boravka u divljini za one koji su prošli najmanje osnovnu obuku po ovom konceptu
 • Višednevni boravak u Eko kampu "Čukarak" - namenski kamp za obuku po ovom konceptu (vidi kamp "Čukarak" - posebna stranica sajta)
 • Školovanje "SREMUŠ" kadrova - vidi stranicu sajta za školovanje (vidi stranicu: "SREMUŠ" obuka")

G. poskok, kako si?

 

OPŠTE PRETPOSTAVKE ZA KONCEPT:

 • Višedecenijsko iskustvo autora koncepta! ---> pazi poskok!
 • Planinarstvo kao pogodno tlo za koncept!
 • Bogatstvo samonikle jestive Prirode u Srbiji!
 • Povratak prirodnim vrednostima - svetski trend!
 • Otuđenost žitelja urbanih sredina od Prirode!
 • Zdravstvene posledice savremenog načina života!
 • Priroda sa svojim rešenjima - kao učitelj nama!


Poslednje ažurirano petak, 09 decembar 2011 10:34
 

Istorijat koncepta

El. pošta Štampa PDF

Istorijat "SREMUŠ" koncepta

IDEMO REDOM - istorijat:

 • Krajem 1995. g. nastaje sekcija za ishranu iz Prirode u PSD ''Kopaonik'' - Beograd!
 • Paralelni rad na osmišljavanju koncepta i predstavljanje istog kroz prezentacije!
 • Atraktivnost programa privlači mnoštvo članova i predstavnika medija!
 • 1998. g. prve grupe sedmodnevnih boravaka na Kopaoniku - po prg. ''SREMUŠ''!
 • 1999. g. druga društva počinju sa formiranjem sekcija!
 • 2006. formirana Komisija za ishranu iz Prirode pri PSS (Planinarski Savez Srbije)!
 • Danas - koncept je zreo za dalje širenje - ogranci u školama, školovanje "SREMUŠ" kadrova...

KAD, KAKO I KOME SMO SE POKAZALI - samo najvažnije?

 • Jesen 1995. g. - SDPR (prva prezentacija)!
 • Leto 1996. g. - slet planinara na Kopaoniku!
 • Leto 1996. g. - kosidba na Rajcu (masovna)!
 • Jun 1997. g. - svetski komandosi (veterani)!
 • Febr. 1998. g. - medijska prezent. (rest. ''Sunce'')!
 • Jesen 1999. g. - hotel ''Interkontinental'' u Bgd. (savetovanje gastronoma na temu ''Gastronomija za 21. vek'' - za oko 500 učesnika i gostiju!
 • Maj 2001. g. - Bazel kao predstavnici PKJ!
 • Ukupno preko 90 promocija programa ''SREMUŠ''!
 • Više TV emisija (neke reprizirane), novinskih tekstova, predstavljanja na radiju ...!
 • Šansa za mlade - pravilno životno usmerenje!

 

Poslednje ažurirano ponedeljak, 22 februar 2010 22:04
 

O autoru koncepta

El. pošta Štampa PDF

R_Gora1006_012

Radenko Lazić - osnivač i autor koncepta "Ishrana iz Prirode - SREMUŠ"

R_Gora1006_028

 

Neke reference:

 • Rođen: 13. 08. 1947. g. na obroncima Kopanika (Kopaonik), s. Bozoljin, SO Brus
 • Završio: SEŠ (Srednja Ekonomska Škola), pa VEA (Vojno-ekonomska Akademija).
 • U vojsci osposobljen za preživljavanje u Prirodi.
 • Suštinu Koncepta "SREMUŠ" prikazao i svetskim komandosima (veteranima)!

 

 

 

Rgora_apr06_ 017

U "SREMUŠ"-U:

 • U ''SREMUŠ''-u: inicijator i osnivač delatnosti u PSD ''Kopaonik''; autor programa - koncepta ''SREMUŠ''; nosilac osposobljavanja ''SREMUŠ'' kadrova; u "SREMUŠ"-u ima zvanja: ''Instruktor ishrane iz Prirode'' i ''Šumski boem''.
 • Planinarski i ''SREMUŠ'' rezultati iz postojećih izveštaja (od 2000-te godine):

- Prepešačio: ....................... oko 12.000 km;

- visina (uspon) ................... oko 120 km;

- silazak .............................. oko 115 km;

- ''SREMUŠ'' prezentacije .... preko 100 (sa više desetina hiljada učesnika);

- 6 nastupa na ''Sajmu hrane'' i 5 na sajmu ''Darovi Prirode'' (u Beogradu);

- organizovao i (sa saradnicima) izveo preko 350 akcija, preko 80 vikenda, 22 višednevna.

boravka ''KOP-777'', 6 boravaka ''Život s Prirodom'' (preživljavanje), šest

''SREMUŠ'' pohoda Beograd - Kopaonik ("Stazom šumskog boema);

 

kop04_gr012

- na aktivnostima učestvovalo preko 32.000 pristalica ''SREMUŠ''-a (sve više učenika - preko 20.000)...

- kreirao NPP (Nastavni Plan i Program) školovanja "SREMUŠ" kadrova;

- osposobio 17 "SREMUŠ" vodiča i 17 "SREMUŠ" asistenata nulte generacije;

- Po NPP-u osposobljeno 188 (Asistenti) prof. beogradskih srednjih i osmog. škola;

- u "SREMUŠ"-u ima zvanja: "Instruktor ishrane iz Prirode - SREMUŠ i "Šumski boem".

- inicirao i sa saradnicima uveo u praksu novu sportsko - takmičarsku disciplinu pod nazivom "SREMUŠ BIO SKAUTING".

Poslednje ažurirano ponedeljak, 26 septembar 2011 14:25
 

Aktivnost Ishrane iz Prirode

El. pošta Štampa PDF

Priprema za izlet - akcija na terenu

 

 • obuću i odeću pogodnu za kretanje po terenima i za prilagođavanje klimatskim uslovima; vodu i hranu;
 • zaštitne rukavice za ubiranje plodova prirode;
 • odgovarajuću ambalažu za ubrane plodove prirode;
 • oštar nož i/ili odgovarajuće makaze;
 • lična dokumenta, uključujući overenu zdravstvenu legitimaciju i
 • knjižicu Planinarskog saveza.

  Od polaska na akciju do povratka, učesnici su obavezni da se ponašaju u skladu sa Pravilima ponašanja planinara, da slede uputstva vođstva akcije, a posebno uputstva instruktora u postupku ubiranja samoniklih jestivih darova prirode.

  Poželjno je da učesnici u akcijama i ostali aktivisti na svrsishodan način koriste instruktažna predavanja na akcijama i druge vidove edukativnih aktivnosti koje se organizuju na nivou IP ili planinarskih društava i saveza, kao i korišćenjem pogodne literature, obogaćuju svoje znanje iz oblasti flore i faune i tako smanjuju svoju zavisnost od instruktora, a njima ostavljaju prostor za angažovanje na edukaciji novopridošlih i manje edukovanih aktivista.

  Ishrana iz prirode je u svojoj osnovi ekološki pokret, pa shodno tome sva pravila i postupci u odnosu prema Prirodi moraju biti prožeti idejom zaštite Prirode - obezbediti joj sopstveni proces regeneracije.

  Pripadnici ove delatnosti moraju poštovati sva zakonska ograničenja , opredeljenja Svetskog pokreta za očuvanje i unapređivanje životne sredine i pravila za ishranu iz prirode kako slede:
 1. Ubiranje i korišćenje plodova Prirode, bez obzira da li se radi o samoniklom bilju, gljivama ili divljim životinjama, skopčano je sa puno opasnosti od grešaka sa teškim posledicama, a najbolja zaštita je visok nivo znanja, discipline, poštovanje pravila ponašanja u prirodi, pridržavanje uputstava instruktora i stalno dopunjavanje sopstvenog znanja.
 2. Zlatno pravilo pri ubiranju plodova Prirode glasi: ''svaki plod Prirode smatrajte nepogodnim za ljudsku ishranu, ako nemate druga saznanja''.
 3. Ubiranje plodova Prirode ima smisla vršiti samo na ekološki očuvanim lokalitetima.
 4. Ubiranje plodova Prirode dozvoljeno je samo na način koji ne ugrožava prirodnu ravnotežu između pojedinih biljnih i životinjskih vrsta, niti ugrožava reprodiktivnost njihovih prirodnih staništa.
 5. Ubiranje plodova Prirode vršiti proredom, bez obzira na bogatstvo staništa.
 6. Ubrati samo onu količinu plodova Prirode za koju ste sigurni da ćete je utrošiti. Bacanje plodova Prirode ubranih u nekontrolisanim količinama kosi se sa moralnim normama Pokreta za ishranu iz Prirode.
 7. Ne uništavati niti oštećivati ni jedan plod Prirode nepogodan za ljudsku ishranu (otrovne i škodljive biljke, pečurke i životinje), jer u prirodnom lancu svaki od tih plodova Prirode ima svoju korisnu funkciju.
 8. Ubiranje samoniklog bilja vršiti oštrim nožem ili drugom pogodnom alatkom, jer se tako biljka najmanje oštećuje. Nije dozvoljeno kidanje ili odlamanje stabljike i čupanje, sem ako se radi o ubiranju podzemnih delova biljki.
 9. Ubiranje plodova Prirode vršiti uz upotrebu zaštitnih rukavica, radi izbegavanja ozleda i ujeda insekata i gmizavaca.

 

Organizovanom aktivnošću delatnosti ishrane iz Prirode "SREMUŠ" smatra se realizacija planske ili vanredne aktivnosti koju organizovano izvode ovlašćeni pripadnici delatnosti. Učešće pojedinaca, na bilo kojoj aktivnosti, van organizovanog učešća, ne smatra se organizovanom aktivnošću Odbora za ishranu iz Prirode.

Vođa akcije i instruktor kojima je poverena organizacija i izvođenje konkretne akcije predstavljaju tim odgovoran za organizovanje i izvođenje akcije.

Svaki UČESNIK U AKCIJI je obavezan da se adekvatno pripremi za predviđenu akciju, što podrazumeva:
Poslednje ažurirano ponedeljak, 26 septembar 2011 14:36
 


Strana 1 od 2

Sremuš FORUM

Prilikom kreiranja novog naloga sa našeg sajta se šalje poruka na vašu e-mail adresu za potvrdu. Proverite da li je stigla poruka i u spam direktorijum.

Imamo 17 gostiju na mreži

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Akcije koje slede:

Važnije aktivnosti:

Učlanjenje u "SREMUŠ"

Sve o članstvu

 
"SRBIOS" sport

Novo - atraktivno!

 
Kuća Lazovića

Selo Skakavci

 

Foto: Lična karta

 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ